Σετ Πυροσβεστήρα 2Kg BIG

Σετ Πυροσβεστικών Ειδών 

-Πυροσβεστήρας 2Kg Ξηράς Σκόνης

– Τρίγωνο
– Φαρμακείο (Πιστοποιημένο κατά DIN 13164 από Lloyed’s)
– Αντανακλαστικό Γιλέκο
– Θερμική Κουβέρτα Πιστοποιημένη κατά CE