Πυροσβεστήρας Αυτοκινήτου

Πυροσβεστήρας 2Kg Ξηράς Σκόνης με Μονόραφο Δοχείο και με κλείστρο με Βαλβίδα Ασφαλείας Μανομέτρου. Κατάλληλος για αυτοκίνητα.

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ