Οδική Βοήθεια στην ERGO

Ποιόν καλύπτει :
Tον εκάστοτε νόµιµο οδηγό και όλους τους επιβάτες του ασφαλισµένου οχήµατος κατά τη στιγµή της βλάβης ή του ατυχήµατος, καθώς και τον ιδιοκτήτη του οχήµατος και τους εκπροσώπους του, όπως ορίζονται στους σχετικούς όρους ασφάλισης.

Ποια οχήµατα :
1. Επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) µη ενοικιαζόµενα.
2. Φορτηγά ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) και αγροτικά (Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ.), µικτό βάρους κάτω των 3,5 τόνων, ύψος έως 3 µέτρα, µεταξόνιο µέχρι 3,6 µέτρα, δε φέρνουν στον πίσω άξονά τους διπλούς τροχούς και έχουν ηλικία µικρότερη των δεκαπέντε (15) ετών.
3. Μοτοσικλέτες άνω των 250 cc και µε ηλικία µικρότερη των δεκαπέντε (15) ετών.

Που καλύπτει :
Σε ολόκληρη την Ευρώπη (εκτός από την Αλβανία) και τις παραμεσόγειες χώρες.

Τι καλύπτει :
1. Την επιτόπια επισκευή του οχήµατος, εφόσον είναι δυνατή.
2. Tην επαναφορά του οχήµατος σε δηµόσιο δρόµο, αν λόγω ατυχήµατος, βρεθεί εκτός αυτού.
3. Τη µεταφορά του οχήµατος σε συνεργείο επιλογής του ασφαλισµένου.
4. Τη µετακίνηση των ασφαλισµένων επιβατών του οχήµατος.
5. Την παραµονή των ασφαλισµένων σε ξενοδοχείο.
6. Την παροχή ενοικιαζόµενου οχήµατος.
7. Την παροχή βοήθειας σε περίπτωση έλλειψης καυσίµου και απώλειας κλειδιών.
8. Τις υπηρεσίες επαγγελµατία οδηγού.
9. Τη φύλαξη του οχήµατος.
10. Την εξεύρεση ανταλλακτικών.

To κέντρο της Οδικής Βοήθειας λειτουργεί ολόκληρο το 24ωρο, επί 365 ημέρες το χρόνο και τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι,
– 801 11 99000 από σταθερό τηλέφωνο με χρέωση 1 αστική κλήση
– 210 6504022 από κινητό τηλέφωνο ή από το εξωτερικό

Οι προϋποθέσεις κάλυψης, οι ακριβείς καλύψεις και οι υποχρεώσεις της εταιρίας και των ασφαλισµένων προσώπων αναφέρονται αναλυτικά στους γενικούς και ειδικούς όρους οδικής βοήθειας της MAPFRE ASISTENCIA.