Καλό Πάσχα

Η ERGO σας εύχεται Χρόνια Πολλά,
και να περάσετε όμορφα τις Άγιες ημέρες του Πάσχα!

Με την ευκαιρία σας υπενθυμίζουμε χρήσιμες συμβουλές για ένα ασφαλές ταξίδι με αυτοκίνητο.

Πριν από το ταξίδι σας ελέγξτε τη γενική κατάσταση του αυτοκινήτου σας, έτσι ώστε να εξασφαλίσετε μια ασφαλή και άνετη μετάβαση στον προορισμό σας.

Σιγουρευτείτε για :

− την καλή κατάσταση και τον αέρα των ελαστικών του,
− την καλή κατάσταση της ρεζέρβας,
− την επαρκή ποσότητα λαδιού στη μηχανή και νερού στο ψυγείο,
− την καθαριότητα των τζαμιών,
και μην ξεχάσετε τα έγγραφα που πρέπει να έχετε πάντα μαζί σας στο ταξίδι:
άδεια, δίπλωμα, πράσινη κάρτα (για ταξίδι στο εξωτερικό) και ασφαλιστήριο.

Θυμηθείτε ότι ασφαλής οδήγηση σημαίνει:
− φοράμε πάντοτε τη ζώνη ασφαλείας όλοι οι επιβάτες του αυτοκινήτου,
− εφαρμόζουμε πιστά τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας,
− τα μικρά παιδιά κάθονται πάντα στο πίσω κάθισμα, (τα μωρά στο ειδικό καθισματάκι),
− στις μεγάλες αποστάσεις κάνουμε συχνές στάσεις (τουλάχιστον κάθε δύο ώρες) και καταναλώνουμε άφθονα υγρά.

Καλό ταξίδι σε όσους από σας ταξιδέψουν και να περάσετε καλά.

20130501-175955.jpg

Οδική Βοήθεια στην ERGO

Ποιόν καλύπτει :
Tον εκάστοτε νόµιµο οδηγό και όλους τους επιβάτες του ασφαλισµένου οχήµατος κατά τη στιγµή της βλάβης ή του ατυχήµατος, καθώς και τον ιδιοκτήτη του οχήµατος και τους εκπροσώπους του, όπως ορίζονται στους σχετικούς όρους ασφάλισης.

Ποια οχήµατα :
1. Επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) µη ενοικιαζόµενα.
2. Φορτηγά ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) και αγροτικά (Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ.), µικτό βάρους κάτω των 3,5 τόνων, ύψος έως 3 µέτρα, µεταξόνιο µέχρι 3,6 µέτρα, δε φέρνουν στον πίσω άξονά τους διπλούς τροχούς και έχουν ηλικία µικρότερη των δεκαπέντε (15) ετών.
3. Μοτοσικλέτες άνω των 250 cc και µε ηλικία µικρότερη των δεκαπέντε (15) ετών.

Που καλύπτει :
Σε ολόκληρη την Ευρώπη (εκτός από την Αλβανία) και τις παραμεσόγειες χώρες.

Τι καλύπτει :
1. Την επιτόπια επισκευή του οχήµατος, εφόσον είναι δυνατή.
2. Tην επαναφορά του οχήµατος σε δηµόσιο δρόµο, αν λόγω ατυχήµατος, βρεθεί εκτός αυτού.
3. Τη µεταφορά του οχήµατος σε συνεργείο επιλογής του ασφαλισµένου.
4. Τη µετακίνηση των ασφαλισµένων επιβατών του οχήµατος.
5. Την παραµονή των ασφαλισµένων σε ξενοδοχείο.
6. Την παροχή ενοικιαζόµενου οχήµατος.
7. Την παροχή βοήθειας σε περίπτωση έλλειψης καυσίµου και απώλειας κλειδιών.
8. Τις υπηρεσίες επαγγελµατία οδηγού.
9. Τη φύλαξη του οχήµατος.
10. Την εξεύρεση ανταλλακτικών.

To κέντρο της Οδικής Βοήθειας λειτουργεί ολόκληρο το 24ωρο, επί 365 ημέρες το χρόνο και τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι,
– 801 11 99000 από σταθερό τηλέφωνο με χρέωση 1 αστική κλήση
– 210 6504022 από κινητό τηλέφωνο ή από το εξωτερικό

Οι προϋποθέσεις κάλυψης, οι ακριβείς καλύψεις και οι υποχρεώσεις της εταιρίας και των ασφαλισµένων προσώπων αναφέρονται αναλυτικά στους γενικούς και ειδικούς όρους οδικής βοήθειας της MAPFRE ASISTENCIA.

Έρχονται αυστηρές ποινές στα ανασφάλιστα Ι.Χ.

Αυστηρές ποινές προβλέπει διάταξη για τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις». Το σχέδιο νόμου έχει αναρτηθεί στο opengov.gr για δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου 2013 και υπογραμμίζεται ότι «η υποχρέωση ασφάλισης υφίσταται διαρκώς από τη χορήγηση της αδείας κυκλοφορίας, χωρίς να εξαρτάται από την εν τοις πράγμασι κίνηση ή η λειτουργία του αυτοκινήτου».

 

Σε περίπτωση κυκλοφορίας οχήματος, χωρίς ασφαλιστική κάλυψη, επιβάλλονται οι παρακάτω κυρώσεις:

•Αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων του οχήματος για δέκα ημέρες με πράξη της Αστυνομικής Αρχής. Επί προκλήσεως ατυχήματος από όχημα αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για δύο χρόνια και επί υποτροπής για τρία χρόνια. Για την επιστροφή των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας μετά την παρέλευση των ανωτέρω περιόδων απαιτείται η προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο του σχετικού σήματος ασφάλισης.

• Χρηματικό πρόστιμο, το οποίο βεβαιώνεται με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, υπέρ του κατά το άρθρο 16 του κ.ν. 489/1976 Επικουρικού Κεφαλαίου ίσο με 1.000 ευρώ για τα λεωφορεία και τα φορτηγά δημόσιας χρήσης, 500 ευρώ για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης και 250 ευρώ για τα δίκυκλα.

Ο εντοπισμός των τυχόν ανασφάλιστων οχημάτων και η επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών και μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας επιβολής των διοικητικών κυρώσεων και ποινών και των ποινικών κυρώσεων διενεργείται από τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές με επιτόπιους ελέγχους και ηλεκτρονικά με επιμέλεια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ) του υπουργείου Οικονομικών, η οποία ορίζεται ως η αρμόδια για το σκοπό αυτό υπηρεσία.

Η Γ.Γ.Π.Σ. του υπουργείου Οικονομικών αναλαμβάνει με ηλεκτρονικό τρόπο τη διασταύρωση και την επεξεργασία των στοιχείων που προκύπτουν από τη ζεύξη των κάτωθι αρχείων (ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων):

•του αρχείου Κέντρου Πληροφοριών, στο οποίο τηρούνται ηλεκτρονικά τα στοιχεία των αυτοκίνητων που είναι ασφαλισμένα και των αυτοκίνητων οχημάτων που εξαιρούνται από την υποχρέωση ασφάλισης αστικής ευθύνης,
•του αρχείου της Γ.Γ.Π.Σ. του υπουργείου Οικονομικών, στο οποίο τηρούνται ηλεκτρονικά τα στοιχεία των αυτοκίνητων οχημάτων που η άδεια κυκλοφορίας τους εκδίδεται από το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
•των αρχείων οιασδήποτε άλλης δημόσιας Υπηρεσίας ή Υπουργείου που νομιμοποιείται σύμφωνα με τη νομοθεσία να εκδίδει άδεια κυκλοφορίας οχημάτων, στα οποία τηρούνται ηλεκτρονικά τα στοιχεία των οχημάτων αυτών.

Για το σκοπό αυτό, το Κέντρο Πληροφοριών και οι παραπάνω δημόσιες υπηρεσίες ή υπουργεία υποχρεούνται να θέτουν, σε διαρκή βάση, στη διάθεση της Γ.Γ.Π.Σ. τα παραπάνω αρχεία και στοιχεία τους:

•Σε περίπτωση που προκύπτει ανασφάλιστο αυτοκίνητο, η Γ.Γ.Π.Σ. συντάσσει σχετική ειδοποιητήρια επιστολή προς τον ιδιοκτήτη του οχήματος αυτού, με την οποία τον καλεί να προβεί άμεσα και το αργότερο εντός οκτώ ημερών από την παραλαβή αυτής είτε στην παροχή εξηγήσεων σχετικά με την εκ μέρους του τήρηση ή μη της υποχρέωσης προς ασφάλιση. Για την έκδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση στην ασφαλιστική επιχείρηση της Ειδοποιητήριας Επιστολής και παραβόλου υπέρ του ελληνικού Δημοσίου ύψους 250 ευρώ.

•Σε περίπτωση μη εμφάνισης, μη παροχής ικανοποιητικών εξηγήσεων και μη συμμόρφωσης ιδιοκτήτη οχήματος με τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση, η Γ.Γ.Π.Σ. αποστέλλει τα στοιχεία αυτού και του οχήματός του στην Αστυνομική Αρχή του τόπου διαμονής του ιδιοκτήτη του οχήματος, η οποία επισπεύδει τη σε βάρος του επιβολή των κυρώσεων και ποινών.

Η Γ.Γ.Π.Σ. εκτελεί την προβλεπόμενη διαδικασία ετησίως, σε τακτά χρονικά διαστήματα, και τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, μετά και από αίτηση του Επικουρικού Κεφαλαίου.

Πηγή: real.gr , evros24.gr

ERGO

Το πρόγραμμα ERGO Kατοικία Ideal προσφέρεται σε κύριες και δευτερεύουσες κατοικίες (π.χ. εξοχικές με υποχρεωτική απαλλαγή), με ή χωρίς καμία απαλλαγή ανά ζημία.

Προϋπόθεση για να γίνουν δεκτές είναι :
• να έχουν για στέγη ταράτσα (πλάκα) από μπετόν αρμέ ή
• να έχουν για στέγη κεραμίδια σε ξύλινο σκελετό.
• να έχουν τουβλόκτιστους, λιθόκτιστους, τσιμεντολιθόκτιστους ή μπετόν αρμέ εξωτερικούς τοίχους.
• να έχουν κατασκευαστεί μετά το 1960.

Οι πελάτες μας που διατηρούν ασφαλιστήριο Κατοικίας στην εταιρία μας, με ολικά ετήσια ασφάλιστρα άνω των 75,00 € αποκτούν το δικαίωμα ειδικής έκπτωσης 15% στα ασφάλιστρα αστικής ευθύνης του αυτοκινήτου τους, με όριο το ποσό των 75,00€.

Για μα αναλυτική προσφορά ασφάλισης με τις καλύψεις, τα ανώτατα όρια καλύψεων, τις απαλλαγές (εφόσον επιλεγεί πρόγραμμα με απαλλαγή), τις εκπτώσεις και το τελικό κόστος της επιλογής σας, απευθυνθείτε σε έναν από τους εξειδικευμένους συνεργάτες μας.