ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΠΛΕΚΤΟ-ΛΕΙΟ

 

ΣΤΑΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3,2 ΧΙΛ

ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

4 ΧΙΛ.

ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

5 ΧΙΛ.

ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

6 ΧΙΛ.

ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

7 ΧΙΛ.

ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

8 ΧΙΛ.

ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

10 ΧΙΛ.

ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

12 ΧΙΛ.

ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

14 ΧΙΛ.

ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

 

ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3,2 ΧΙΛ. x 3,0

ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Χ. ΕΠΕΝΔΥΣΗ

4 ΧΙΛ. x 3,0

ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Χ. ΕΠΕΝΔΥΣΗ

5 ΧΙΛ. x 3,0

ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Χ. ΕΠΕΝΔΥΣΗ

6 ΧΙΛ. x 3,0

ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Χ. ΕΠΕΝΔΥΣΗ

7 ΧΙΛ.x 3,0

ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Χ, ΕΠΕΝΔΥΣΗ

8 ΧΙΛ. x 3,0

ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Χ, ΕΠΕΝΔΥΣΗ

10 ΧΙΛ. x 3,0

ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Χ. ΕΠΕΝΔΥΣΗ

12 ΧΙΛ. x 3,0

ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Χ. ΕΠΕΝΔΥΣΗ